UPITNIK "GOSPODARENJE OTPADNIM RIBOLOVNIM ALATIMA I OSTALIM MORSKIM OTPADOM"

 

OVO ISTRAŽIVANJE JE ZAVRŠENO. 

Hvala što sudjelujete u ovom istraživanju, kojem je cilj doprinijeti procesu zaštite morskog okoliša od negativnog utjecaja otpada od plastike i otpadnih ribolovnih alata koji sadrže plastiku. 

Potrebno vrijeme za ispunjavanje upitnika je 5-10 minuta. Kontaktirajte otpadodplastike@mingor.hr ukoliko imate pitanja.

Molimo Vas da ispunite zaseban obrazac za svaku pojedinu luku kojom upravljate. Izuzetno, ukoliko bi podaci bili potpuno isti za dvije ili više luka kojima upravljate, može biti ispunjen jedan obrazac, a u polje „Naziv luke“ je potrebno upisati nazive svih luka na koje se odnose podaci u obrascu.

Ukoliko se na lokaciji nalazi luka otvorena za javni promet i ribarska luka odnosno ribarski dio u obuhvatu luke otvorene za javni promet, kojom upravlja isti upravitelj, te se na lokaciji primjenjuje jedinstveno rješenje za preuzimanje otpada (spremnici), moguće je ispuniti jedan obrazac, te naznačiti odgovarajuću vrstu (vrste) luke.

  • Ispitanik je lučka uprava ili koncesionar luke otvorene za javni promet, ribarske luke i luke nautičkog turizma.
  • Ribolovni alat je svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u morskom ribolovu (gospodarskom i negospodarskom) ili akvakulturi za traženje, hvatanje ili uzgoj morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje ili uzgoj takvih morskih bioloških resursa. 
  • Ribolovni alat koji sadrži plastiku je onaj koji je u potpunosti ili djelomično izrađen od plastike.
  • Otpadni ribolovni alat je svaki ribolovni alat koji je otpad, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata u trenutku njegova odbacivanja ili su bili pričvršćeni na njega, među ostalim i kada je bio ostavljen ili izgubljen.
  • Morski otpad je otpad u morskom okolišu i obalnom području u neposrednom kontaktu s morem koji nastaje ljudskim aktivnostima na kopnu ili moru, a nalazi se na površini mora, u vodenom stupcu, na morskom dnu ili je naplavljen.
Loading