Upitnik za obrađivače otpadne plastike

 

OVO ISTRAŽIVANJE JE ZAVRŠENO. 

Zahvaljujemo što sudjelujete u ovom istraživanju.

Predviđeno vrijeme za ispunjavanje upitnika je 15-20 minuta. Kontaktirajte otpadodplastike@mingor.hr ukoliko imate pitanja. 

U cilju kvalitetnog praćenja nastanka i tokova otpada, izrađen je upitnik koji obuhvaća širi opseg podataka. Prikupljeni podaci neće biti javno objavljeni na razini obrađivača (po tvrtkama) nego će se prikazati obrađeni agregirani podaci te izraditi ocjena stanja temeljem tih podataka. Ukoliko će se neki podaci objavljivati javno, to će biti podaci koji su već javno dostupni putem informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

Elektronički upitnik popunjava se pojedinačno za svaku lokaciju na kojima se reciklira otpadna plastika, a podaci se dostavljaju za 2021. izvještajnu godinu. U ovom upitniku otpadna plastika odnosi se na sljedeće ključne brojeve otpada: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 i 20 01 39.

Ukoliko popunjavate upitnik za više lokacija, potrebno je ugasiti internet preglednik ili karticu prozora (tab) i ponovno otvoriti poveznicu u novom prozoru ili kartici prozora preglednika za pristup upitniku.

Obavezna pitanja označena su okomitom crvenom crtom uz ponuđene odgovore.

Za unos podataka sa decimalnim brojevima, potrebno je koristiti decimalnu točku, a ne decimalni zarez.

POJMOVNIK

  • Ispitanik je svaka pravna ili fizička osoba/obrtnik koja ima izdanu dozvolu za gospodarenje otpadnom plastikom
  • Plastika je materijal koji se sastoji od polimera, koji može sadržavati aditive ili druge tvari i koji može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnog proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani.
  • Otpadna plastika je definirana ključnim brojevima otpada sukladno Pravilniku o katalogu otpada („Narodne novine“, broj 90/15) te Uredbi (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2002. o statističkim podacima o otpadu te njezinim izmjenama prema Uredbi Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010., Prilog III – 07.4 Otpadna plastika. Otpadna plastika odnosi se na sljedeće ključne brojeve otpada: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 i 20 01 39.
  • Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za nasipavanje.
  • Reciklat (npr granule, niti i sl.) je plastika nastala u postupku mehaničke obrade polimernog otpada. Reciklat se koristi za proizvodnju novih plastičnih proizvoda, kao sirovina u vlastitoj proizvodnji plastičnih proizvoda ili kao sirovina koja se prodaje proizvođačima plastičnih proizvoda.
  • Proizvod je konačni produkt proizvodnog procesa čija svrha je proizvodnja tog proizvoda. Proizvod može u određenom udjelu sadržavati reciklat.
Loading
  • Upitnik za obrađivače otpadne plastike

  • 1.Opći podaci lokacije za koju se prijavljuju podaci o recikliranju otpadne plastike 

  • HTRS96 TM koordinate centroida: