Ribolovni alat koji sadrži plastiku i koji je stavljen na tržište na području Republike Hrvatske

 

OVO ISTRAŽIVANJE JE ZAVRŠENO. 

Hvala što sudjelujete u ovom istraživanju, kojem je cilj doprinijeti procesu pripreme sustava za zaštitu morskog okoliša od negativnog utjecaja otpada od plastike i otpadnih ribolovnih alata koji sadrže plastiku. Rezultati istraživanja biti će prikazani u sumarnom obliku, što znači da neće biti prikazani Vaši osobni podaci, podaci o Vašoj tvrtki, Vaši odgovori na pitanja, niti će biti korišteni u druge svrhe

Predviđeno vrijeme za ispunjavanje upitnika je 10-15 minuta. Kontaktirajte otpadodplastike@mingor.hr ukoliko imate pitanja. 

  • Ispitanik je pravna ili fizička osoba/obrtnik koja na tržište RH stavlja ribolovni alat (ili njegove komponente) za morski ribolov (gospodarski i/ili negospodarski) i akvakulturu morskih organizama, a koji sadržava plastiku. To znači da ribolovni alat profesionalno proizvodi, prodaje ili uvozi/unosi, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, među ostalim i putem ugovora na daljinu.
  • Ribolovni alat je svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u morskom ribolovu (gospodarskom i negospodarskom) ili akvakulturi za traženje, hvatanje ili uzgoj morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje ili uzgoj takvih morskih bioloških resursa. Ribolovni alati mogu biti: pridnene povlačne mreže-koće;  dredže; okružujuće mreže plivarice; obalne mreže potegače; mreže stajaćice; vrše; mrežni kavezi; plutače; udičarski alati (parangali i povrazi) i ostali ribolovni alati manje mase/volumena.
  • Ribolovni alat koji sadrži plastiku je onaj koji je u potpunosti ili djelomično izrađen od plastike.
  • Stavljanje na tržište - prvo stavljanje proizvoda na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske.
  • Neplastični dijelovi ribolovnog alata – mogu uključivati metalne utege, gumene valjke, uređaje/rešetke koji omogućuju bijeg itd.
  • Konac obuhvaća sve konce, niti, laganu užad itd., neovisno o tome sastoje li se od jednog filamenta (monofilament) ili više filamenata koji su uvijeni ili opleteni u jedan višestruki konac.
Loading
  • I . Opći podaci o Ispitaniku

  • II . Podaci o ribolovnom alatu koji sadrži plastiku – stavljeno na tržište