Upitnik o aktivnostima čišćenja javnih površina i povezanim troškovima

 

OVO ISTRAŽIVANJE JE ZAVRŠENO.

Ispitanici: jedinice lokalne samouprave (JLS)

Uputa: Upitnik popuniti u suradnji s tvrtkom/osobom ovlaštenom za održavanje javnih površina. U Upitnik se unose ukupni godišnji podaci za 2021. godinu za pojedinu JLS.

U slučaju određenih nejasnoća ili pitanja kontaktirajte nas na otpadodplastike@mingor.hr.

Cilj upitnika: prikupljanje podataka o troškovima uklanjanja otpada, a posebno otpada nastalog od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz Popisa E Dodatka III Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (SUP proizvodi iz Popisa E) u koje se ubrajaju: spremnici za hranu, plastične vrećice i omoti, spremnici za napitke (uključujući čepove i poklopce), čaše za napitke, lagane plastične vrećice za nošenje,  vlažne maramice, baloni i duhanski proizvodi s filtrom te filtri koji se koriste u kombinaciji s duhanskim proizvodima

Troškovi se odnose na: postavljanje koševa/spremnika za otpad na javnoj površini (kao što su koševi na autobusnim i tramvajskim stanicama, javnim parkovima i sl.), održavanje i pražnjenje navedenih koševa/spremnika, uklanjanje otpada koji je odbačen u okoliš na javne površine u nadležnosti JLS, te prijevoz i obradu navedenog otpada.

Navedeno ne uključuje: troškove sanacija divljih odlagališta niti troškove vezane za zelene otoke.

Loading