Cilj

Kako bi se podržala provedba mjera određenih u strateško-planskim dokumentima i propisma iz područja gospdodarenja otpadom, nužno je raspolagati kvalitetnim podacima i pouzdanim statistikama o otpadu.

Cilj projekta HRPWD  je:

  • unaprjeđenje podataka i statistike o otpadu od plastike za potrebe izvještajnih obaveza o ambalažnom otpadu od plastike i plastičnim vrećicama
  • prikupljanje podataka o odabranim proizvodima od plastike i otpadu od plastike koji su predmet SUP direktive.

 

Prikupljanje podataka i priprema izvještaja vezani su za obveze propisane u trima direktivama:

  • Direktivi 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, kako je zadnje izmjenjena Direktivom 2018/852 od 30.5.2018
  • Direktivi (EU) 2015/720 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29.4.2015. kojom se mijenja Direktiva br. 94/62/EC vezano za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica te
  • Direktive (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš (SUP).

U okviru projekta slijede se metodologije EU/Eurostata za prikupljanje podataka i izvješćivanje, te zahtjevi novih provedbenih akata donesenih na osnovu navedenih triju EU direktiva od interesa za projekt.