Kontakt

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Radnička 80/7
10000 Zagreb

url: www.haop.hr

e-pošta: otpadodplastike@mzozt.hr ; statistike.otpada@mzozt.hr

tel.: +385 1 4886 840 
fax.: +385 1 4826 173

Elektronička kontaktna točka Zavoda za zaštitu okoliša i prirode za službeno dopisivanje tijela državne uprave: zavod@mzozt.hr