Opis

Projekt HRPWD će unaprijediti podatke i statistike o otpadu od plastike provedbom dva radna paketa:

  • RADNI PAKET  WP 1 – Upravljanje projektom i koordinacija
  • RADNI PAKET WP 2 – Inicijalna analiza praznina, metodologija, istraživanja i izvješćivanje 

 

Projektne aktivnosti obuhvaćaju

  • Analizu raspoloživih podataka – usporedbu raspoloživih i potrebnih setova podataka za praćenje provedbe tri direktive, uzimajući u obzir EU smjernice i provedbene propise
  • Pripremu metodologije i preporuka za prikupljanje podataka o određenim proizvodima od plastike i otpadu od plastike. Identificiraju se i odabiru podaci koje je prioritetno potrebno prikupiti.

To uključuje informacije o sastavu i količini različitih materijala od plastike (HDPE, LDPE, PE, PET i dr.), podatke o ponovnoj uporabi određenih proizvoda od plastike, gubicima u procesu recikliranja i dr. U procesu se uzimaju u obzir nova pravila i smjernice EU za izračun recikliranja, u svrhu praćenja propisanih ciljeva. Također, projektne aktivnosti trebaju doprinijeti uspostavi novog sustava praćenja provedbe SUP Direktive.

Projekt predlaže metodu za procjenu potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje na nacionalnoj razini. Također predlaže metodologiju za izračun SUP proizvoda stavljenih na tržište na nacionalnoj razini.

  • Prikupljanje podataka – osim iz već raspoloživih izvora i baza podataka, provodi se dodatnim anketiranjem odnosno statističkim istraživanjima te drugim preporučenim metodama. Nakon toga slijedi analiza podataka. Posebna pažnja posvećuje se nekim SUP proizvodima za koje se trenutno ne vode administrativni podaci, kao što su ribolovni alati ili morski otpad.
  • Razvoj elektroničkih alata za prikupljanje i analizu podataka – izradu novih setova podataka podržat će razvoj novih ili unaprjeđenje postojećih odgovarajućih elektroničkih rješenja (obrazaca ili aplikacija) za prikupljanje ili analizu podataka. Elektronički alati koristit će se za vrijeme ili nakon projekta.
  • Priprema rezultata – izvještaja o otpadu od plastike, brošure, karata, koji se objavljuju i dostupni su javnosti na mrežnoj stranici. Izvještaj sadrži i preporuke za daljnje unaprjeđivanje sustava prikupljanja podataka o plastici i otpadu od plastike, na primjer, prijedlog za izmjene nacionalnog popisa otpada (Kataloga) kako bi se uveli novi ključni brojevi za neke SUP kategorije otpada.


Projekt HRPWD podržava proces prijenosa odredbi SUP direktive, na način da osigurava podršku tijekom pripreme zakonskih akata i priručnika za nacionalnu razinu.

Projekt provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR nadležan je za prikupljanje i objedinjavanje podataka o otpadu, kao i vođenje Informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Rezultate projekta uglavnom će koristiti MINGOR, kako bi ocijenilo postojeće stanje i pripremilo odgovarajuće mjere u strateškim dokumentima i zakonskim prijedlozima.

U okviru projekta ostvaruje se suradnja s posjednicima podataka o određenim proizvodima od plastike stavljenih na tržište, sakupljačima i obrađivačima otpada koji sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom od plastike, stručnim institucijama i ostalim dionicima.