Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR je razvio i održava Portal sprječavanja nastanka otpada. Portal sadrži opće informacije o temi sprječavanja nastanka otpada, propisanim mjerama, kao i informacije o provedenim projektima i aktivnostima. Mogu se pronaći

Jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreb obvezni su u MINGOR dostaviti godišnje  izvješće o provedbi izobraznih i informativnih aktivnosti i projekata na temu sprječavanja nastanka i gospodarenja otpadom. Za te svrhe je razvijena Aplikacija za JLS, putem koje se od 2018. godine prikupljaju podaci o projektima i aktivnostima o sprječavanju nastanka otpada.

Primjeri aktivnosti u općinama/gradovima koje su imale fokus na otpad od plastike:

  • Križevci (2022), Predstava o otpadu za djecu - Plavi planet, aktivnost
  • Dubrovnik (2021), 1. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica, projekt
  • Krapina (2021), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, projekt
  • Orahovica (2021), Javna tribina- zbrinjavanje plastike, projekt
  • Trogir (2021), Plastic Smart Cities Croatia, projekt
  • Zdenci (2021), Edukacija stanovnika općine Zdenci - žuta kanta za plastiku, projekt
  • Velika Gorica (2020), Predstava za djecu - Uzbuna u plastičnom carstvu, aktivnost
  • Gradac, Ploče (2019), Platnena vrećica, aktivnost
  • Tkon (2019), #reciNEplastici, projekt
  • Krapina (2018), OPKK, Cilj Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, projekt