Aktivnost 2.7. Elektronička brošura o otpadu od plastike

Aktivnost 2.7., Isporuka D2.2.: Izvještaj o otpadu od plastike

Priprema elektroničke brošure o otpadu od plastike, uključujući i sprječavanje nastanka otpada od plastike.

 

(default) Default View