Elektronička brošura o otpadu od plastike

Aktivnost 2.7., Isporuka D2.2.: Izvještaj o otpadu od plastike (rok: 2/2023)

Priprema elektroničke brošure o otpadu od plastike, uključujući i sprječavanje nastanka otpada od plastike.

  • Rezultat: brošura