Inicijalna analiza praznina (gap analiza)

Aktivnost 2.1., Isporuka: D2.1.: Izvještaj o analizi praznina (rok: 7/2021)

Provedena je analiza raspoloživih podataka i zahtjeva iz tri direktive: Direktive 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu; Direktive (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš (SUP) i Direktiva (EU) 2015/720 o smanjenju potrošnje laganih plastičnih vrećica. Pripremljeno je Izvješće o analizi praznina (Gap Analysis Report). Uzeti su u obzir nedavno usvojeni provedbeni akti i priručnici Europske Komisije, radi ocjene sukladnosti s novim pravilima izračuna recikliranja i novim formatima za izvješćtivanje.