Izvještaj o otpadu od plastike

Aktivnost 2.6., Isporuka D2.2: Izvještaj o otpadu od plastike (rok: 2/2023)

Izvještaj je pripremljen za nacionalne potrebe. Sadrži informacije o izvorima, vrstama i količinama otpada od plastike koji nastaje i kojim se gospodari. Sadrži predložene metode za prikupljanje podataka. Također sadrži rezultate analize podataka i preporuke za daljnje unaprjeđenje kvalitete podataka.

 

prateći dokumenti: