Metodologija i odabir prioritetnih podataka

Aktivnost 2.2., Kontrolna točka MS5 (rok: 4/2022)

Pripremljeni su metodološki priručnici koji određuju metode i preporuke za sakupljanje podataka o određenim proizvodima od plastike i otpadu od plastike, pripremu podataka te izvješćivanje sukladno obavezama iz tri direktive, kao i obavezama sukladno nacionalnim propisima.. Uzeti su u obzir nedavno usvojeni provedbeni akti i priručnici Europske Komisije radi usklađenja s novim zahtjevima. Metodološki priručnici služe unaprjeđenju postojećeg sustava prikupljanja podataka o ambalaži, te doprinose razvoju novog sustava praćenja provedbe SUP direktive.

Metodološki priručnik za pripremu i izvješćivanje podataka prema obavezama SUP direktive (EU) 2019/904, ver.1

Pregledaj dokument

Metodološki priručnik za obradu podataka i izvješćivanje o ambalažnom otpadu (s naglaskom na ambalažu od plastike, ver.1.

Pregledaj dokument

Metodološki priručnik za pripremu i izvješćivanje podataka o plastičnim vrećicama

Pregledaj dokument