Održan je Početni (Kick-off) sastanak prema projektu „Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj" (HRPWD)

26.04.2021.

EU SPOJENOdesni_manja.jpg

Darovnica (Grant Agreement) broj 101023125

 

Početni (Kick-off) sastanak 

U organizaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), 26. travnja je održan Početni sastanak (kick-off) projekta „Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj“ (Improvement of Data on Plastic Waste in Croatia), skraćenog naziva HRPWD. Projekt će se provoditi 18 mjeseci, ukupne je vrijednosti 142.978,24 EUR, pri čemu Europska unija financira udio do 90%, putem Darovnice (Grant Agreement).

Sastanak je radi provedbe epidemioloških mjera održan online. Nazočni su bili predstavnici Sektora za održivo gospodarenje otpadom MINGOR, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond), Hrvatske gospodarske komore (HGK) te predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MINGOR (Zavod MINGOR).

Uvodnu riječ održala je Đurđica Požgaj, voditeljica Službe za otpad i sektorske pritiske u Zavodu MINGOR, koja je ujedno izložila kratki pregled aktivnosti Službe, uključujući informacije o provedbi statističkog istraživanja o otpadu od hrane te započete aktivnosti na izmjeni Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša.

Projekt HRPWD i planirane projektne aktivnosti predstavila je voditeljica projekta, Jasna Kufrin. Cilj projekta je unaprijediti podatke i statistike o potrošnji proizvoda i otpadu od plastike, koje je potrebno izvještavati sukladno obvezama iz tri Direktive Europske unije i njihovim provedbenim propisima: Direktive 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktive (EU) 2015/720) o smanjenju potrošnje laganih plastičnih vrećica te Direktive (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš (SUP).

Projektne aktivnosti obuhvatiti će analizu raspoloživih podataka, te pripremu metodologije za prikupljanje podataka, potrebne izračune i procjene. U suradnji sa suradničkim institucijama odabrat će se prioritetni podaci koji će biti predmet statističkog istraživanja ili drugih načina prikupljanja podataka. Po izradi potrebnih analiza i izračuna, rezultati projekta biti će objavljeni i dostupni javnosti na mrežnoj stranici Projekta - putem „Izvješća o potrošnji određenih proizvoda, nastanku i gospodarenju otpadom od plastike“, pratećih pregleda podataka i GIS proizvoda.

Nazočni su iskazali podršku pokrenutom projektu te u raspravi iznijeli prijedloge u pogledu dodatnih izvora podataka odnosno informacije o projektima i aktivnostima koji se već provode ili su planirani vezano za ambalažu i SUP proizvode.

Kolegica Aleksandra Anić Vučinić (savjetnica direktora Fonda) informirala je o provedenim i planiranim aktivnostima Geotehničkog fakulteta vezano za udio SUP proizvoda koji su odbačeni na javnim površinama (uključujući morske plaže). Dodatno je upozorila na moguća preklapanja s planiranim analizama Fonda o reciklabilnosti i gubicima te analizama koje provodi Hrvatska udruga  poslodavaca, vezano za prilagodbu duhanske industrije SUP direktivi.

Kolegica Dijana Varlec (HGK) predložila je da se o projektu informiraju još neke grupacije u HKG, pogotovo gospodarska grupa koja pokriva prehrambeni sektor, za koji će primjena SUP direktive predstavljati veliki izazov. Također je naglasila potrebu dorade Kataloga otpada u smislu razlikovanja otpada prema različitim polimernim materijalima, odnosno SUP proizvodima.

Kolegica Gordana Pehnec (HGK) naglasila je važnost da se prikupljanjem podataka osigura raspoznavanje pojedinih vrsta plastike, kako bi se moglo odlučivati o smjerovima ulaganja za preradu plastike. Također je informirala o alatu koji je razvijen kroz projekt europskih prerađivača plastike, kojim se preko strukovnih udruženja prati ugradnja reciklata u nove proizvode.

Kolega Zvonimir Majić (Fond) iznio je neke rezultate provedenih analiza koje ukazuju na potrebu unaprjeđenja podataka o ambalaži stavljenoj na tržište, a koje su sada manje od realnih. Mogućnosti za unaprjeđenje sustava otvaraju se donošenjem novog Zakona o gospodarenju otpadom (širi obuhvat obveznika uspostavom Registra za posebne kategorije otpada, rješavanje „free-ridera“ kao što su „long-distance“ prodavatelji). Također je upozorio na količine otpada koje su predmet sakupljanja van sustava koji organizira Fond.

U narednom periodu, projektni tim će se povezati i s ostalim relevantnim institucijama ili poslovnim grupacijama, te kroz pojedinačne sastanke osigurati dodatne podatke i informacije važne za unaprjeđenje sustava prikupljanja podataka i kvalitetnu provedbu projekta.