Radni paket WP 1 – Upravljanje projektom i koordinacija

D1.1. – Izvješća o stručnim uslugama (rok: 1/2023)

Kratki opis ciljeva ugovora, pregled obavljenih poslova i isporučenih rezultata sukladno ugovoru. Ostala dokumentacija može biti priložena.

D1.2 – Konačni izvještaj o provedbi projekta (rok: 3/2023)

Tehnički i metodološki izvještaj s obrazloženjem provedenih poslova, pregled provedbe aktivnosti, uključujući kontrolne točke i isporuke.  

Radni paket WP 2 – Inicijalna analiza (gap), metodologija, istraživanja i izvješćivanje

D2.1 Inicijalna analiza praznina (gap) (rok: 7/2021)

Izvještaj sadrži analizu podataka raspoloživih u Registru onečišćavanja okoliša, podataka raspoloživih u sustavu za posebne kategorije otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te podataka raspoloživih iz drugih izvora (Državni zavod za statistiku, Hrvatska gospodarska komora, Carinska uprava i dr.). Analizira se stupanj usklađenosti s novim pravilima izračuna recikliranja te novim formatima za izvješćivanje.

D2.2 Izvještaj o otpadu od plastike (rok: 2/2023)

Izvještaj sadrži informacije o izvorima, vrstama i količinama otpada od plastike koji nastaje ili kojim se gospodari. Sadrži predložene metode prikupljanja podataka sukladno SUP Direktivi (EU) 2019/904, Direktivi 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpdau te Direktivi (EU) 2015/720 o plastičnim vrećicama. Izvještaj sadrži zaključke i preporuke za daljnje unaprjeđenje sustava prikupljanja podataka.