Radni paket WP 1 – Upravljanje projektom i koordinacija

Aktivnost 1.1. Postavljanje projekta

Organiziranje projektnog tima, nabave/ugovaranja, početni sastanak (kick-off meeting), objava web stranice, usluge prevođenja

Aktivnost 1.2. Stručne usluge

Podrška MINGOR-u pri utvrđivanju prioritetnih podataka za prikupljanje putem anketiranja i istraživanja, pripremi istraživanja, te konačnoj interpretaciji i obradi prikupljenih podatak

Aktivnost 1.3. Upravljanje projektom, praćenje i ocjena

Koordinacija i upravljanje projektom uključuje administrativno i finacijsko upravljanje, izradu time-sheetova, administrativnih i financijskih izvještaja, te vođenje ostale dokumentacije potrebne za praćenje i ocjenu projekta.