Rezultati projekta doprinose unaprjeđenju kvalitete podataka za potrebe izvješćivanja prema Europskoj komisiji i Eurostat-u. Također se koriste u procesu prijenosa i detaljnijeg propisivanja odredbi tri direktive koje su predmet interesa Projekta HRWPD.

Rezultati projekta uključuju sljedeće:

 • Održavanje Početnog sastanka 
 • Izrađena analiza raspoloživih podataka i zahtjeva iz tri direktive (Gap analiza)
 • Identificirani izvore podataka, prijedlog za uspostavu novih setova podataka i izračune, prijedlog metoda sakupljanja podataka
 • Izabrani prioritetni podaci koje treba prikupiti kroz projekt  
 • Izrađena elektronička rješenja (obrasci /aplikacije / GIS karte) za sakupljanje, obradu ili prezentaciju podatka – u tijeku
 • Obrađeni rezultati provedenih anketiranja i statističkih istraživanja
 • Provedene analize podataka, izračuni, preporuke za unaprjeđenje kvalitete podataka i usklađivanje nacionalnih propisa s novim odredbama EU
 • Izrađen Izvještaj o otpadu od plastike - izvorima, vrstama i količinama otpada od plastike koji nastaje odnosno kojim se gospodari. Prateći dokumenti i rezultati:
  • Izvještaj o morskom otpadu i otpadnim ribolovnim alatima u kontekstu SUP direktive
  • Unaprjeđenje podataka o ambalaži od plastike stavljenoj na tržište Republike Hrvatske
  • Karta: Morski otpad od plastike i otpadni ribolovni alati
 • Izrađena elektronička brošura o otpadu od plastike i sprječavanju nastanka otpada od plastike
 • Final Report – konačni izvještaj o provedenim aktivnostima koji obuhvaća svu dokumentaciju i rezultate nastale tijekom administrativnog i financijskog praćenja projekta, (kao što su izvještaji o provedenim uslugama, tehnička dokumentacija i sl.).