Metodologija i odabir prioritetnih podataka; Elektronički obrasci / aplikacije; Provedba istraživanja; Analiza podataka, izračuni i preporuke

Aktivnosti 2.2.-2.5., Kontrolne točke MS5, MS6, MS7, MS8 (rok: 1/2023)

Podaci koji se koriste za izvješćivanje sukladno obvezama iz tri direktive koje su predmet interesa Projekta HRPWD mogu biti administrativni podaci, podaci iz sustava za posebne kategorije otpada, statistička istraživanja, statistički podaci o proizvodnji, uvozu i izvozu. To također mogu biti podaci iz provedenih analiza sastaava otpada, procjene, literaturni izvori itd.

Administrativni podaci prikupljaju se temeljem odredbi zakonskih propisa, te su često raspoloživi u elektroničkim registrima kao što je Registar onečišćavanja okoliša (ROO), kojeg vodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR. Podaci iz sustava za posebne kategorije otpada prikuplja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Mogući izvori podataka detaljnije su opisani u Izvještaju o otpadu od plastike 

Izabrani su podaci koje je potrebno dodatno prikupiti u okviru projekta, anketiranjem odnosno statističkim istraživanjima te drugim preporučenim metodama. Posebna pažnja posvećena je onim (SUP) proizvodima i vrstama otpada za koje se trenutno ne vode administrativni podaci, kao što su ribolovni alati ili morski otpad.

Uspostavu novih setova podataka podržava razvoj odgovarajućih elektroničkih rješenja za prikupljanje i obradu podataka (obrazci, aplikacije) koja se koriste za vrijeme trajanja ili nakon završetka projekta.

Nakon prikupljanja podataka, slijedi njihova analiza, izračuni, procjene te izrada preporuka za unaprjeđenje sustava prikupljanja podataka o otpadu od plastike.